top of page

Tel: 0 242 229 42 42

Ticarethane Ofis Değerleme

Ticarethaneler bağımsız bölüm niteliğinde olan Avm, plaza gibi büyük işletmelerden daha küçük ölçekteki dükkan, mağaza, ofis gibi işyerleridir.

Ticarethanelerde taşınmazın bulunduğu konum, yaya-taşıt yoğunluğu, çevrenin sosyal ve ekonomik yapısı ticari gayrimenkuller için oldukça önemlidir.

Ticarethanelerin tercih edilmesini sağlayan özellikleri şöyle sayabiliriz;

Araç yoğunluğunun fazla olduğu, park sıkıntısı olmayan, reklam değeri fazla olan özellikle köşe konumlu olanlar, yaya yoğunluğunun fazla olduğu, iş merkezi içinde yer alıp almaması, sanayi, pasaj gibi alanlarda yer alması gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Dükkan ve mağazalar ticari işyerleri olmasına rağmen ofislerden farklılaşmaktadır.  Ofis tarzı gayrimenkuller hizmet alanı üzerine kurulu iken, dükkan ve mağazalar satış üzerine kurulu işletmelerdir.

Ticarethane değerlemesi yapılırken ilgili belediye ve ilgili tapu müdürlüklerinde onaylı mimari projesi, yapının ruhsatı, iskan belgesi, imar koşulları, yapı üzerinde tutanak, yıkım kararı, mahkeme evrağı v.s. gibi unsurları incelenir. Mimari projesine göre konum ve büyüklüğünü tespit eder. Yerinde alınan ölçümler ile projeye uygunluğu tespit edilerek, çevre araştırmaları yapılır.

Bu tarz ticarethanelerin değerlemelerinde genellikle ‘emsal karşılaştırma yöntemi’ kullanılmaktadır. Bu yönteme göre benzer nitelikle yer alan taşınmazlar ile konu taşınmaz karşılaştırılarak değerleme yapılır.  Ticarethaneler gelir getiren gayrimenkuller olmasından dolayı emsal karşılaştırma yöntemine ek olarak ‘gelir yöntemi’ de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yöntemler kullanılarak ticarethanenin değeri tespit edilmektedir.

Tüm veriler elde edildikten sonra SPK lisanslı uzmanlar tarafından rapor haline getirilir. SPK lisanslı uzmanlar tarafından hazırlanan bu raporlar denetmenler tarafından kontrol edilir. Sorumlu değerleme uzmanı da gerekli kontrollerini yaparak raporu tamamlar.

Şirketimiz SPK ve BDDK lisanslı olup, tüm Türkiye genelinde hizmet vermektedir.​

  • Gayrimenkul Değerleme ve Ekspertiz

  • Konut Değerleme ve Ekspertiz

  • Arsa Arazi Değerleme ve Ekspertiz

  • İnşaat Seviye Tespit Hizmetleri

  • Gemi Değerleme ve Ekspertiz

  • Fabrika Değerleme ve Ekspertiz

  • Makine ve Teçhizat Değerleme Ekspertiz

  • SGK Borç Taksitlendirme Gayrimenkul Değerleme ve Ekspertiz Hizmetleri

  • Kentsel Dönüşüm Değerleme ve Ekspertiz Hizmetleri

​​

          Detaylı bilgi için arayınız.

Tel: 0 242 229 42 42

bottom of page