top of page

Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Hizmetlerimiz 

Tel: 0 242 229 42 42

Şirketimiz, her çeşit ve ölçekteki konut (daire, villa, müstakil ev, malikane, köşk), işyeri (dükkan, büro, ofis, mağaza), endüstriyel yapı (imalathane, atölye, depo, antrepo, fabrika, beton santrali), ticari ve sosyal kullanım alanları (iş merkezi, ticaret merkezi, eğlence merkezi, plaza, AVM, otel, hastane) ve arsaların, bilgi edinme (şahsi talep, mal varlığı tespiti), hukuki paylaşımlar (miras, boşanma), teminatlandırma (banka kredisi, bayilik), ticari (ortaklık anlaşmaları, tasviye işlemleri, sermaye arttırımı), icrai satış, kira değeri belirleme, proje geliştirme ve kentsel dönüşüm amaçlı, güncel ve doğru bilgileri içeren raporlarla sunulan değerleme hizmetini, tarafsız ve hatasız yerine getirmeye çalışmaktadır.

YABANCIYA  GAYRİMENKUL SATIŞINDA  DEĞERLEME  RAPORU 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Daire Başkanlığı’nın 15.02.2019 tarihli genelgesi ile Türkiye’de yer alan taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilerin taraf olduğu alım-satım işlemlerinde taşınmaz değerleme raporunun alınması zorunlu hale gelmiştir.

Değerleme raporları, BDDK tarafından listeye alınmış gayrimenkul değerleme kuruluşlarınca değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanacaktır.

Yabancı kişilerin gerek alıcı, gerek satıcı olarak taraf olduğu bütün satış işlemlerinde taşınmaz değerleme raporu aranacak olup, Tapu Müdürlüğü’ne sunulan değerleme raporlarının düzenlendiği tarihten itibaren 3 aylık süre içerisinde başvurulmak kaydıyla işlem tamamlanıncaya kadar geçerliliği bulunmaktadır.

Yabancıya satış/Yabancıdan satış işlemlerinde kullanılmak üzere SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş şirketimizden gayrimenkul değerleme raporunu temin edebilirsiniz. 

VATANDAŞLIĞA  GEÇİŞ İÇİN  GAYRİMENKUL SATIŞINDA  DEĞERLEME  RAPORU 

19.09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yabancıların, Türk Vatandaşlığını kazanabilmeleri için 250.000,-USD değerinde taşınmaz satın almaları yeterli olacaktır. Daha önce 1.000.000,-USD olan minimum satın alma bedeli 250.000,-USD ye düşürülmüştür. Türk Vatandaşlığına Geçiş İçin Gayrimenkul Değerleme Raporu hizmeti SPK lisanslı şirketimiz tarafından verilmektedir.

Vatandaşlığa geçme isteğinde bulunan yabancıların alım işlemleri sırasında, Tapu Kütüğüne taşınmazın üç yıl satılmamasına yönelik şerh koyulmaktadır.

Vatandaşlık işlemlerinde Tapu Müdürlüğü’ne sunulacak değerleme raporunu SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş  şirketimizden temin edebilirsiniz.

bottom of page