top of page

Tel: 0 242 229 42 42

Akaryakıt İstasyonu Değerleme 

GELİR İNDİRGEME

Akaryakıt ve LPG istasyonlarının reel değere ulaşılmasında kullanılan en   verimli yöntem Gelir İndirgeme yöntemidir. Gelir indirgeme yaklaşımı ile değerlemesi yapılan Akaryakıt veya LPG istasyonunda döneme ait akaryakıt satış miktarları, market satış tutarları, restoran gelirleri ve var ise   kirada olan ünitelere ait toplam gelir ve  harcama verileri en ince ayrıntısına kadar incelenir ve uygulanacak olan indirgeme yöntemiyle bir değer tahmini yapar. Değerleme uzmanımız istasyonun gelecekteki beklentilerini ve üretme kapasitesini inceler ve oluşturduğu geliri güncel bir değer göstergesine bağlar. Oluşan bu gelire kapitalizasyon oranı uygular. Böylece değerlemesi yapılan bu akaryakıt veya LPG istasyonunun değeri belirlenir. Oluşturulan bu değer ile kira beklentisi arasındaki ilişki kurulu ve rapora yansıtır.

 

EMSAL KARŞILAŞTIRMA

Emsal Karşılaştırma yöntemi Akaryakıt veya LPG istasyonlarının değerlemesinde en yaygın olarak kullanılmakta olan yöntemlerden biridir. Öncelikle değerlemesi yapılacak olan Akaryakıt veya LPG istasyonuna emsal teşkil edecek fiziki özellikleri, konumu, benzer akaryakıt satış oranlarına ve yine benzer market satış tutarları, restoran gelirleri ve var ise kirada olan ünitelere ait toplam gelir ve  harcama verilerine sahip istasyonlar araştırılır. Bu benzer Akaryakıt veya LPG istasyonlarının, piyasa satış ve kira bedelleri ile ilgili, karşılaştırmalı bir işlemle kıymet takdiri yapılır. Emsal Karşılaştırma Yöntemi ve Gelir İndirgeme Yöntemi özellikle Akaryakıt veya LPG istasyonlarının değerlemesinde kullanılan en temel yaklaşımlardır.

 

MALİYET YAKLAŞIMI

Maliyet Yaklaşımı değerleme yöntemleri arasında Akaryakıt veya LPG istasyonlarının,  değerinin belirlenmesine en az etkisi olan yöntemdir. Akaryakıt-LPG istasyonlarının değeri kurulum maliyetlerinin (inşaat ve ekipman) genellikle çok üzerinde olduğundan maliyet yöntemi Akaryakıt-LPG istasyonlarının değerlemesinde fazla tercih edilmese de fikir vermesi açısından kullanılmaktadır.

Akaryakıt-LPG istasyonları için bir gayrimenkul ekspertiz hizmeti alarak söz konusu Akaryakıt-LPG istasyonunun yasal durumu veya fiyatından emin olmanız menfaatinize olacaktır. 

Dizayn Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak gerek Akaryakıt-LPG istasyonlarının değer tespiti gerekse kira tespitinde hizmet vermekteyiz. Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için lütfen irtibata geçiniz.

bottom of page