top of page

Tel: 0 242 229 42 42

GEMİ ve DENİZ VASITALARI

DEĞERLEME

Çağımız dünyasında internet kullanımı ve sanal alış-veriş ile ticarette sınırların ortadan kalktığı bir süreç yaşanmaktadır. Dijital alış veriş mağazaları ve kargo şirketleri sayesinde dünyanın diğer ucundaki bir ürüne sahil olabilmek artık çok kolay. Bu döndü içinde; Dünya ticaretine konu mal ve hizmetlerin yaklaşık %80’ i deniz taşımalığı ile sağlanmaktadır. Ülkelerin gücüne, ordusunun kuvvetine bile sahip olduğu donanma oranında değer biçildiği günümüzde, satılacak malların, ürünlerin ve insanların hareketini kolaylaştıracak etkin bir deniz endüstrisi bir gelişmişlik göstergesi olup iyi, güvenli ve düşük  maliyetli olması önemini artırmaktadır. Taşınır varlıkların değerlemesi  kapsamında gerek ülkemiz gerekse dünyada önemli bir yeri olan gemi değerleme, deniz üzerinde var olan tüm araçların (Araştırma Gemileri, Petrol-  Gaz vb. Yüzer Platformlar, Feribot ve Tankerler, Ticari ve Özel Yatlar vb.) değerlemesinin yapıldığı ve bunun yanında hem liman işletme yatırımlarında hem de tersane işleri için gerekli olan raporların oluşturulmasının sağlandığı bir hizmettir.

Deniz araçlarının değerlemesi kapsamında ilk aşamada yapılacak tespit ile yapısal, mekanik, kozmetik durumu detaylı bir incelemeye tabi tutulup, 2. aşamada deniz aracının niteliğine yasal, mali ve hukuki durumları analiz edilerek raporlama yapılmaktadır.

 

GEMİ DEĞERLEMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR?

- Gemilerin kendilerine ait IMO numarasının kayıt altına alınması

- Geminin klası

- Geminin kullanım amacı

- Geminin imal yılı

- Geminin tipi (kuru yük, konteyner, tanker, LPG, LNG vb. türler arasından değerlendirilir)

- Geminin boyutu, tonajı (TEU, DWT, BHP ya da CBM şeklinde değerlendirilir)

- Gemilerin tabi oldukları bayrak devleti, uluslararası denizcilik kuralları ve klas gözetiminde

   ise klas gereklilikleri

- Geminin belirgin özellikleri (kaplama sistemi, ısıtma sistemi, kaldırma kuvveti, motor gücü, çekme kuvveti, güverte

   bölümü özellikleri, dişli çark özellikleri, buz sınıf özellikleri vb.)

- Geminin sahip olduğu fiziki performans durumu ve varsa bu fiziki performansların sertifikalarının kontrol edilmesi

- Gemiye ait yasal evrakların, herhangi bir rehin veya tutuklama kararının olup olmadığının incelenmesi

- Geminin AIS konumu

GEMİ DEĞERLEME SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ?

Rapora konu olan geminin bağlı bulunduğu liman başkanlığına danışılarak öncelikle hukuki bir yaptırıma tabi tutulup tutulmadığı öğrenilir. Bunun nedeni söz konusu varlığın ticari işletme rehin kaydı varsa prosedürün farklı işleyeceğidir.

Geminin genel durumu en ince ayrıntısına kadar ele alınır. Yaşı, tonajı, klası, yapısı, özellikleri, sörvey tespiti, makine dairesinin durumu, ekipmanlarının durumu, ekipmanların kapasitesi, can kurtarma ekipmanlarının kontrolü, yangın ekipmanlarının kontrolü, ambarların kapasitesi ve durumu detaylı bir şekilde uzmanlarca incelenmektedir. İncelenen bu detayların yanında varlığın kendisine ait bir değer tespiti yapılabilmesi için mevcut piyasa koşullarında 2.el piyasaları incelenerek alım satım kısmında ürünün ne noktada olduğu görülür. Yolcu gemileri ve ticaret gemilerine dair yapılan incelemelerde ise, bulunulan sürecin ekonomik dinamikleri de değerlemede oldukça büyük rol oynar. Yani inceleme yapılan süreçte gemilerin hangi limanda bulunduğu, geminin tipinin ne olduğu, tonajının ne olduğu, taşıması gereken yükün kaçlık yüzdede arz talep aldığı, gemi ticareti kapsamında piyasalardaki durumun ne olduğu ve hatta geminin sahip olduğu bayrak dahi bu değerleme sürecinde etkili olmaktadır. Tüm bu saydığımız ana noktalar göz önünde bulundurularak detaylı ve yeterli bir değerleme raporu ilgili mercilere iletilir.

 

Dizayn Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak bizler, bahsettiğimiz süreçlerin içerisinde bulunan her kişi ve kurum için gerekli değerleme raporunu hazırlama potansiyeline sahibiz. Bu süreç içerisinde konusunda yetkin uzman mühendislerimiz ve iş ortaklarımızla su ürünleri, kültür balıkçılığı entegre sistemlerinin iç sularda ve denizlerde tüm destek ekipmanları ile birlikte teknik incelemelerinin yapılarak değerlemesi ile birlikte tankerler, yolcu tekneleri, ticaret gemileri, kuru yük gemileri, konteyner gemileri, ticari ve özel yatlar,

Motoryatlar, feribotlar, guletler, balıkçı tekneleri, yüzer platformların değerlemesi gibi her türlü deniz aracı hüviyeti bulunan, mevcut, inşa süreci devam eden ya da işletilen, tamir sürecindeki veya atıl durumdaki deniz araçlarının raporlama gerekliliklerine göre incelenmesini sağlayarak kıymet takdirlerinin oluşturulması sağlanmaktadır.

bottom of page