top of page

Tel: 0 242 229 42 42

Arsa, Bağ, Bahçe ve Tarla Değerleme Hizmetlerimiz

Arsa, Bağ, Bahçe ve Tarla Değerlemesi üzerinde yapı olmadığı için değerleme esnasında proje incelemeleri yapılmamaktadır. Parsel ve imar durumları hakkında belediye ve ilgili kurumlarda araştırmaların dikkatli yapılması, bölgenin iyi analiz edilmesi, emsal araştırmalarının dikkatli yapılması gerekmektedir.

Bu hizmetler dikkatli bir çalışma gerektirmektedir. Bunun için SPK lisanslı alanında uzman gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından bu hizmetlerin alınması gerekmektedir.

Arsa Değerleme;  İmarlı toprak parçasına arsa denmektedir. Arsaların değerlemesinde öncelikle imar durumuna bakılır. Arsanın değerini etkileyen tek unsur imar durumu değildir. Arsanın çevresinde yer alan yapılar da önemlidir.

Arsanın mülkiyeti özel mülkiyette olsa bile imarı okul alanı, park, tevhid zorunluluğu gibi imarlı olabilir. Bu durumlarda arsa değerlemesi yapmak işi zorlaştırabilir. Bu tip durumlarda çeşitli gelir yöntemleri ile değer tespiti yapılır.

Arsa Değerlemesi yapılırken ‘proje geliştirme yöntemi’ ne veya ‘emsal karşılaştırma yöntemi’ ne göre değerlemesi yapılır. Değerleme yapılan alanda emsal karşılaştırması yapılabilecek başka arsa yok ise, arsa üzerinde yapılabilecek yapıların değeri üzerinden arsa değerlemesi yapılır. Proje geliştirme yöntemi bir arsanın en etkin ve en verimli kullanımını belirlemek için kullanılan yöntemlerin başında gelir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce arsanın en etkin ve verimli kullanımını belirlemek gerekir.

Tarla, Bağ, Bahçe Değerleme;  Tarla, bağ, bahçe tarım arazisi sınıfındadır ve bu arazilerin üzerinde kuru ve sulu tarım yapılabilir fakat üzerinde ruhsatlı yapılar yapılamaz. Ancak bu araziler zamanla imar alanları içinde kalarak, yapılaşma şartlarına sahip olabilirler. Böylece arsa vasfı kazanmış olurlar.

Arsa, Bağ, Bahçe ve Tarla değerlemesinde parselin yola veya kadastral yola cepheli olup olmaması, toprak koruma kanunu kapsamında bir kısıtlama bulunup bulunmadığı, büyüklüğü, topoğrafik yapısı, şekli, üzerinde sulu veya kuru tarım yapılma durumu, üzerinde ekili ürün bulunması, ağaç var ise cinsi ve sayısı, yerleşim alanına olan uzaklığı tespit edilir ve değerleme aşamasında emsal karşılaştırma yöntemi kullanılarak değere ulaşılır.

Şirketimiz SPK ve BDDK lisanslı olup, tüm Türkiye genelinde hizmet vermektedir.​

  • Gayrimenkul Değerleme ve Ekspertiz

  • Konut Değerleme ve Ekspertiz

  • Arsa Arazi Değerleme ve Ekspertiz

  • İnşaat Seviye Tespit Hizmetleri

  • Gemi Değerleme ve Ekspertiz

  • Fabrika Değerleme ve Ekspertiz

  • Makine ve Teçhizat Değerleme Ekspertiz

  • SGK Borç Taksitlendirme Gayrimenkul Değerleme ve Ekspertiz Hizmetleri

  • Kentsel Dönüşüm Değerleme ve Ekspertiz Hizmetleri

          Detaylı bilgi için arayınız.

Tel: 0 242 229 42 42

bottom of page