top of page

Tel: 0 242 229 42 42

Şirket Aktiflerinin Değerlemesi

Şirket Aktifleri bilançonun sol tarafında bulunur, Dönen Varlıklar (Şirketin likit varlıkları, stokları ve kısa vadeli alacakları vs.) ve Duran Varlıklar (Arsa, Arazi, Makine Parkuru, Başka Şirketlerdeki Payları, Bir Yıldan Uzun Vadeli Alacakları vs.) olmak üzere ikiye ayrılır.   Şirket aktiflerinin değerlemesi konusunda Dizayn Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak konuya dahil olacağımız Duran Varlıkların Değerlemesi konusunda güncel mevzuatın özümsenmiş olması çok önemlidir. Şirket değerlemesi yapılırken Muhasebe, Mali Denetim, Finansal Raporlama gibi kanalların incelemesinin yanında Şirket Aktifindeki Duran Varlıklarınında ulusal ve uluslararası değerleme standartlarına göre değerlemesinin yapılması gerekmektedir.   

Şirketlerin yapılan Değerleme İşlemlerinde aktiflerin (arazi, arsa, bina vs…) ciddi bir değerlemeye tabi tutulması gerekmektedir. Düzenlenen Şirket Değerleme Raporunun, İşletmelerin “öz kaynaklarını gücünü ve finansal kredibilitesini”  belgeler ve bu sayede finans kuruluşlarından sağlanacak kredinin uygun daha duygun olacağı kabul gören bir gerçektir. 

Dizayn Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak bünyemizdeki meslek uzmanları ve partnerleri ile şirket değerleme işlemlerine yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere şirketlerin aktiflerinde yer alan gayrimenkul değerlemesini yapmakta ve raporlar hazırlamaktayız. Şirketimiz SPK ve BDDK lisanslarına sahip olmakla beraber güçlü ve dinamik bir yapıya sahiptir. 

Şirketimiz SPK ve BDDK lisanslı olup, tüm Türkiye genelinde hizmet vermektedir.​

  • Gayrimenkul Değerleme ve Ekspertiz

  • Konut Değerleme ve Ekspertiz

  • Arsa Arazi Değerleme ve Ekspertiz

  • İnşaat Seviye Tespit Hizmetleri

  • Gemi Değerleme ve Ekspertiz

  • Fabrika Değerleme ve Ekspertiz

  • Makine ve Teçhizat Değerleme Ekspertiz

  • SGK Borç Taksitlendirme Gayrimenkul Değerleme ve Ekspertiz Hizmetleri

  • Kentsel Dönüşüm Değerleme ve Ekspertiz Hizmetleri

​​

          Detaylı bilgi için arayınız.

Tel: 0 242 229 42 42

bottom of page