top of page

Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni


Dizayn Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini önemsiyoruz. Sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ve Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine dair bilgilendirmek isteriz.

1- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

KVKK uyarınca muhatap “Veri Sorumlusu” şirket merkezi Öğretmenevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı Efeoğlu Apartmanı 68/3 Konyaaltı / ANTALYA adresinde bulunan Dizayn Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ’dir.

2- HANGİ KİŞİSEL VERİ, HANGİ YÖNTEM VE AMAÇLA TOPLANIYOR VE İŞLENİYOR?

Şirketimiz faaliyet alanı gereği müşterilerinden gelen talep üzerine menkul ve Gayrimenkul malların değerlemesi yapmakta ve raporlar hazırlamaktadır. Bu çerçevede Tarafınıza ait kişisel bilgiler; doğrudan sizler tarafından, talep formlarının doldurulması, web sitemizi ve iş


yerimizi ziyaretiniz, telefon görüşmelerinde veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, sizlere ait menkul veya gayrimenkulün değerleme raporunun hazırlanması için aracı kıldığınız kişi veya kurumlar tarafından paylaşılması şeklinde doğrudan sizlerden veya aracı kıldığınız gerçek veya tüzel kişilerden temin edilmektedir. Dizayn Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’den hizmet satın almanız veya bir başka surette Dizayn Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda, kişisel verilerinizden, Kimlik (Ad, Soyad, Pasaport No. Tc. Kimlik No) İletişim (Adres, Telefon, e-mail adresi, IP adresi), Mal varlığı (Gayrimenkul ve menkul mallar) verileriniz, yukarıda belirtilen faaliyetlerimiz kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası ile yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Ayrıca iş yerimizi ziyaretiniz sırasında sizlere sunduğumuz Wi-fi Hotspot programı vasıtasıyla elde ettiğimiz kimlik ve iletişim verileriniz ve hem sizlerin hem iş yerinin güvenliği sağlamak için güvenlik kameraları ile kaydedilen görsel verileriniz, değerleme hizmeti öncesi doldurduğunuz Özel Projeler İş (Değerleme) Talep Formu ile tarafınızca şirketimize aktarılan kimlik ve iletişim verileriniz ile değerlemesi yapılacak eşyayı şirketimize gösterecek 3.kişilere ait iletişim verisi de sizin sorumluluğunuz çerçevesinde sözleşmenin ifası amacı ve meşru menfaatler doğrultusunda sistemlerimize işlenmektedir. Sadece teklif aşamasında kalan çalışmalarımızda ise teklif formunda yer alan kişisel verileriniz sistemlerimizde 1 yıl saklanmakta sonrasında ise anonim hale getirilmektedir.

Değerleme faaliyetinde birlikte çalıştığımız çözüm ortaklarımızın çalışanları değerleme uzmanlarının kimlik, iletişim, eğitim, meslek, finans, görsel verileri ise hem tabi olduğumuz mevzuat hem de iş ilişkisi kapsamında işlenmektedir.

3- KİŞİSEL VERİLER KİMLERLE PAYLAŞILIYOR?

Doğrudan sizlerden alınan ve şirketimiz tarafından çeşitli kanallardan hukuka uygun olarak temin edilen kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki kurumlar ve çözüm ortaklarımız ile paylaşabiliyoruz. Kişisel verilerinizin Kanunun çizdiği çerçeve dışında kesinlikle paylaşmıyoruz

4- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA VERİ SAHİBİNİN HAKLARI NELERDİR?

1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bunu ilişkin bilgi talep etme,

2. Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,7. Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

5. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

6. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme

7. Verilerin yok edilme ve düzeltilme işlemlerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler olarak, bu metinde sayılan tüm hususlarda şirketimiz Dizayn Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ‘ye başvurabilirsiniz. Başvuru Formu ve detaylı Kişisel Veri İşleme Politikasına https://www.dizayngd.com.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz gibi tüm taleplerinizi info@dizayngd.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page