top of page

Tel: 0 242 229 42 42

Kayseri Gayrimenkul Değerleme ve Ekspertiz Hizmetlerimiz

Kayseri, çok köklü bir tarihe sahip olmakla beraber geçmişten bu güne sanayi ve ticaret merkezi konumundadır. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte sanayi anlamında büyük atılımların gerçekleştiği Kayseri Cumhuriyet Tarihinin önemli yatırımlarından birisi olan Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası, hem dönemin hemde Kayseri’nin ilk sanayi atılımıdır. Şehrin ticari geçmişi ve edindiği ticaret deneyimi ile birlikte, ülkemizin sanayi ve ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir. 2017 verilerine göre nüfusunun %40‘ı 30 yaşın altında olan Kayseri, kalifiye iş gücü bakımından oldukça zengindir. Yapılan yatırımlar ile birlikte geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ihracat kapasitesini yaklaşık 2 kat büyütmüştür.

 

Bölgeler

TUİK verileri dikkate alındığında Kayseri Ülkemizin 15. en yoğun ilidir. Kayseri’ye bağlı 16 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler sırası ile ; Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar’dır. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ve yatırımların yoğunlaştığı ilçeler sırasıyla Melikgazi, Talas ve Kocasinan’dır. Melikgazi nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ve merkezi konumunda olması sebebiyle gayrimenkul alım ve satımının en yoğun olduğu ilçedir. Ve Melikgazi yatırım açısından cazibesini arttırmaktadır

 

Kayseri Emlak Piyasası

Kayseri Kültepe organize ticaret merkezi olarak Ülkemizde ön sıralarda yer almaktadır. Bu durum dikkate alındığında Kayseri’nin bu yüksek oranda aktif ticaret yapısına sahip olması kaçınılmazdır. Kayseri toplam 17.170 km2 yüzölçümüne sahip olmasına rağmen planlı endüstri alanı ortalama 47 milyon m2’dir. Kayseri komşusu bulunduğu illere tıbbi, ticari, istihdam, tedarik, lojistik konularına geçiş noktası haline gelmiştir. Bütün bu şartlar dikkate alındığında Kayseri Emlak piyasasının çok hareketli olması kaçınılmazdır. Son yıllarda Kayseri İlinde hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri ile birlikte konut fiyatları yukarı yönlü ivme kazanmıştır. Yakın bir zamana kadar Kayseri’de geniş bir yelpazede tamamlanması beklenen değişiklikler ile Şehir marka değerini yükseltecektir. Akıllı şehir olma yolunda hedefleri bulunan Kayseri için 2023 yılı hedeflenmiş durumda olsada bu yolda bir çok yatırıma şimdiden başlanmış durumda.

Bütün bu etmenler ışığında yaptığımız incelemeler ile birlikte şunu söyleyebiliriz ki: Kayseri’nin dinamik yapısı, Şehrin topyekün ticaretteki başarısı Şehri bir cazibe ve yatırım merkezi haline getirme yolunda hızla ilerlemektedir. Bu durum Şehirdeki gayrimenkul alım ve satımının çok hareketli olmasına ve gayrimenkul fiyatlarının artan bir ivmeyle pozitif yönde ilerleyeceği sonucunu doğurmaktadır.

 

Kayseri Gayrimenkul Değerleme

Kayseri, hali hazırda yapılan yatırımlar ve 2023 hedefleri dikkate alındığında  yatırım yapmak isteyenler için gün geçtikçe cazip bir hale gelmektedir. Özellikle ticari anlamda dinamik bir yapısı vardır. Kayseri İlinde 3 adet organize sanayi bölgesi ve ülkemizin en büyük serbest bölgesi bulunmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra 13 tane küçük sanayi sitesi ile üretim merkezi olan şehir artan oranda ve sürekli yatırım almaktadır. Kayseri emlak piyasası her geçen gün hızlanmakta ve gayrimenkul yatırımcıları için cazibe merkezi haline gelmektedir.

Bu noktada Kayseri global anlamda yabancı yatırımcının dikkat çekmiş durumdadır. Dolayısıyla yatırım yapılabilir durumda olan Kayseri göç almaya devam edecek ve bunun doğal yansıması olarak gayrimenkul fiyatları artan bir ivmeyle yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir.

Şirketimiz SPK ve BDDK lisanslı olup, Kayseri Merkez ve tüm ilçelerinde hizmet vermektedir.

  • Kayseri Gayrimenkul Değerleme ve Ekspertiz

  • Kayseri Konut Değerleme ve Ekspertiz

  • Kayseri Arsa Arazi Değerleme ve Ekspertiz

  • Kayseri İnşaat Seviye Tespit Hizmetleri

  • Kayseri Gemi Değerleme ve Ekspertiz

  • Kayseri Fabrika Değerleme ve Ekspertiz

  • Kayseri Makine ve Teçhizat Değerleme Ekspertiz

  • Kayseri SGK Borç Taksitlendirme Gayrimenkul Değerleme ve Ekspertiz Hizmetleri

  • Kayseri Kentsel Dönüşüm Değerleme ve Ekspertiz Hizmetleri

 Detaylı bilgi için iletişime geçiniz. 

Tel: 0 242 229 42 42

bottom of page