Havuz Büyük Modern House
I'm an image title.
Endüstriyel Bina
Modern Lüks Ev
Modern ev
Endüstriyel Bina

Dizayn Gayrimenkul

Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Web sitemize hoşgeldiniz. İlgili mevzuat ve uluslararası değerleme standartlarına uygun, tarafsız ve güvenilir hizmet ilkesiyle, olası en kısa sürede, hatasız, kapsamlı ve açıklayıcı değerleme raporları hazırlamaktayız.

Tel: 0 242 229 42 42

Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

DİZAYN GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği" çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere 20.09.2018 tarihinde listeye alınmıştır."

Sermaye Piyasası Kurulu

DİZAYN GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci maddesine istinaden bankalara Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına giren “Gayrimenkul, Gayrimenkul Projesi veya Bir Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların Değerlemesi” hizmeti vermek üzere 21.02.2019 tarihinde listeye alınmıştır."

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun’unun (Kanun) 76’ncı maddesine dayanılarak kurulmuş kamu tüzel kişiliğe haiz öz düzenleyici Meslek Birliğidir.

DİZAYN GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. bu birliğin Kurumsal bir üyesidir.

Türkiye  Değerleme  Uzmanları Birliği

dizayngd.com.tr

Değerleme Nedir?

Değerleme: Genel anlamda, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ya da gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerleme günündeki olası değerinin, bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere ve verilere dayanarak belirlenmesidir. Değerleme konusu olarak; sınai tesis ekipmanı, antika, takı-mücevher gibi taşınabilir mülkler ve boş arazi, bina ve ilgili diğer hak ve faydalar gibi taşınmaz mülkler ele alınabilir.*

Taşınmaz değerlemesi, genel anlamda, bir taşınmazın, taşınmaza bağlı hakların, sorumlulukların ve kısıtlılıkların ya da bir taşınmaz projesinin değerleme günündeki tanımlı değerinin, bağımsız, yansız ve nesnel ölçülere dayanarak kestirimidir. Değer, Türk Dil Kurumu sözlüğünde, bir şeyin önemini belirtmeye yarayan soyut ölçü, karşılık, kıymet, biçiminde tanımlanmaktadır. Bu soyut büyüklük, genel olarak bir malın alım ya da satımı sırasındaki para karşılığı ederi, pahası anlamına gelen fiyatla ölçülür. Fiyat bir malın pazarda gerçekleşmiş para karşılığı, biçilen değer ise bu mala uzman tarafından değerleme ilke ve yöntemleri uyarlanarak bulunan para karşılığıdır. Özetle fiyat belit bir gerçek iken, biçilen değer kuramsal bir incelemenin sayısal sonucudur.**

Kaynaklar:

* Sermaye Piyasası Kurulu, Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Tanıtım Rehberi

** Açlar, A. - Çağdaş, V. (2008), Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayını, Sf: 3, Ankara.

Dizayn By - aycarca