top of page

SGK'ya Verilecek Teminatlar İçin Değerleme Raporu
Vergi Daireleri, gerçek kişi ve şirketlerin vadesi geçmiş borçlarının tahsilini güvence altına almak için SPK Lisanslı değerleme uzmanı tarafından düzenlenen gayrimenkul değerleme raporu sunmasını şart koşmaktadır. SSK ve Vergi Dairelerine sunmak durumunda kaldığınız gayrimenkulünüzün değerleme (ekspertiz) raporunuzu büyük bir titizlikle ve hızla hazırlıyoruz.

Sosyal Güvenlik Kurumu, zaman içerisinde oluşan vadesi geçmiş alacaklarını 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil yoluna gitmektedir. SGK zaman içerisinde oluşan bu alacaklarının erteleme ve taksitlendirilmesini 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca yapılmaktadır. Ülkemizde ekonomik sıkıntılar sebebiyle SGK prim borçlarını ödeyemeyen çok sayıda gerçek ve tüzel kişilik inkar edilemez bir gerçektir. İş verenlerin içerisinde bulunduğu bu durum karşısında SGK, oluşan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, damga vergisi ve bu ödemelere ilişkin gecikme zamları için taksitlendirme yapılabilmektedir. Erteleme ve taksitlendirme talepleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Merkez Müdürlükleri’ne yapılmaktadır.

SGK Müdürlükleri teminat olarak gösterilecek gayrimenkuller için SPK Lisanslı Değerleme Şirketlerince düzenlenmiş değerleme (ekspertiz) raporu istemektedir.

SGK Müdürlüklerine verilecek gayrimenkul teminatlarında nelere dikkat edilir?

§ Öncelikle, SKK’ya teminat olarak verilecek gayrimenkulün üzerinde farklı kişi veya kurumlar tarafından işletilmiş haciz, ipotek, rehin gibi kısıtlayıcı kayıtlar bulunmayan ve yasal olarak gayrimenkulün satışına mani bir durumu bulunmayan taşınmazlar teminat olarak kabul edilmektedir.

§ Eğer borçlunun teminat olarak gösterilen mülk/mülkler üzerinde ipotek, rehin, haciz, hak kısıtlaması gibi takyidatlar bulunuyor ise bu durumda gayrimenkulün güncel değerine bakılır. Teminata konu gayrimenkulün güncel değeri, ertelenen ve taksitlendirmeye konu borç miktarı ve gayrimenkuller üzerindeki rehin ve haciz gibi kayıtların değerleri toplamından fazla ise bu gayrimenkuller teminat olarak gösterilebilir.

Gösterilecek gayrimenkul teminatı ile SGK’ya olan borçlarınızı yapılandırabilir, erteleyebilir, taksitlendirebilirsiniz. Arsa, arazi, tarla, dükkan, mağaza, işyeri, ofis, mesken gibi taşınmazları teminat gösterilebilirsiniz.

Mevcut sınırlamalar incelendiğinde, 50.000,00 TL üzeri SGK borcunuzun yapılandırılması için teminat olarak göstermek durumunda kaldığınız taşınmazlarınızın SPK lisanslı bir değerleme kuruluşu tarafından düzenlenmesi gereken değerleme (ekspertiz) raporunuzun düzenlenmesi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.


Detaylı bilgi için arayınız. 0 242 229 42 42


Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page